ප්‍රකාශනකෘතියේ නම - බිහිරි අලින් මැද වීණාව (The Fiddle among Deaf Elephants)
වර්ගය - කාලීන ලිපි එකතුව
ප්‍රකාශනය - අපේ ඉසව්ව ප්‍රකාශන
පිටපත - ඊ- පුස්තකයකි
ධාරිතාව - 1MB
Password - No

Download Nowකෘතියේ නම - නච්ච දා කව
වර්ගය - කාව්‍ය කෘතියකි
ප්‍රකාශනය - අපේ ඉසව්ව ප්‍රකාශන
පිටපත - ඊ- පුස්තකයකි
ධාරිතාව - 3MB
Password - No

Download Now


 
කෘතියේ නම - සිතුවම
වර්ගය - කෙටි කතා  එකතුවකි
ප්‍රකාශනය - අපේ ඉසව්ව ප්‍රකාශන
පිටපත - ඊ- පුස්තකයකි
ධාරිතාව - 3Mb
Password - No

Download Now
කෘතියේ නම - කොස්කොලාලංකාරය
වර්ගය - හාස්‍ය උත්පාදක කාව්‍ය කෘතියකි
ප්‍රකාශනය - අපේ ඉසව්ව ප්‍රකාශන
පිටපත - ඊ- පුස්තකයකි
ධාරිතාව - 2MB
Password - No

Download Now
කෘතියේ නම - හමුවුණා..අනේ හමුවුණා
වර්ගය - නවකතාවකි
ප්‍රකාශනය - අපේ ඉසව්ව ප්‍රකාශන
පිටපත - ඊ- පුස්තකයකි
ධාරිතාව -10MB
Password - heart2heart

Download Now 

3 comments:

 1. මම අදමයි මෙම අඩවියට ආවේ.ඉස්සර වෙලා පොත් ටික කියවල බලලම ඉන්නම් . ඔබේ කටයුතු සාර්ථක වේවා යයි පතමි.

  ReplyDelete
 2. මම අදමයි මෙම අඩවියට ආවේ.ඉස්සර වෙලා පොත් ටික කියවල බලලම ඉන්නම් . ඔබේ කටයුතු සාර්ථක වේවා යයි පතමි.

  ReplyDelete
  Replies
  1. බොහොම ස්තූතියි මිත්‍රයා.සාදරයෙන් පිලිගන්නවා

   Delete